Skola / fritids stängt

Plats: Studiedag för personal

9 januari

Tid: 08:20– 23:00

9 januari 2017 så är hela skolan stängd, även fritids.

Hela personalstyrkan har studiedag.