Skolförsäkring

Försäkringen gäller alla barn och unga som är folkbokförda i Uppsala kommun. Samtliga utbildningar från förskola till vuxenutbildning, omfattas oavsett om de drivs i kommunal-, självstyrande- eller fristående regi.

Länk till blanketter:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/

 

Uppdaterad: