ELEVHÄLSA

Skolans elevhälsoteam

Mona Granqvist, rektor
Lena Olsson, bitr rektor
Åsa Kronosjö Ljungberg, spec.lärare
Helena Oltner, spec.lärare
Petra Jergeby, spec.lärare

Lisa Linnarsson, skolsköterska
Simon Skaaret, skolpsykolog

 

 

Uppdaterad: