Fritidsavd/fritidsklubb

Vi öppnar 06.45  ingång B2 till vänster.
Telefonnummer 727 53 85

 

Falken åk 3                    14.00-17.00      018-727 53 78  
                              

Örnen  åk 1                    14.00-17.00      018-727 53 73 


Ugglan
åk 2                    14.00-17.00     018-727 53 85  

Fsk-klasser                     14.00-17.00    018-727 53 79


Expeditionen
                   07.00-15.30     018-727 53 70

 

Årskurs 1 ÖRNEN
Cathrine Lilliesköld, Monika Nilsson, Niklas Stangendahl, Mikael Asmussen, Henrik Eriksson

Årskurs 2 UGGLAN
Towe Rohlin, Tobias Johansson, Petra NilssonMaja Arnautovic, Saeb Ahmed

Årskurs 3 FALKEN

Susanne Sjelin, Marwan GhannamTomas Alenius, Måns Svensson (barnledig HT19), Caroline Hunter (tjänstledig HT19), Cecilia Jansson, Monica Johnzon
 * * *

Eriksbergs Fritidsklubb: 
Fritidsklubben är under Kultursförvaltningen / Fritids Västra
018-727 53 67

Vi som jobbar heter Kerstin Fredriksson,  Rhon Khan och Sara Ghofran.

Läs mera om fritidsklubben 

Marie Isacsson, enhetschef, 018-727 54 34

Uppdaterad: