Välkommen till Hågadalsskolans fritids!

Vi har fritidsverksamhet i egna lokaler. Vi har en fin skolgård som skapar lust att leka och vi är ofta i Hågadalen som ligger precis intill skolan. Vi arbetar för att tiden på fritidshemmet ska kännas trygg, stimulerande och lustfylld.

Vi har 3 fritidsavdelningar som är åldersanpassade (Örnen- åk 3,
Ugglan - åk 1 och Falken - åk 2) samt fritids Sparven förskoleklass i egna lokaler.

**
Nyhet som börjar gälla från 1 januari 2020
Elev med vårdnadshavare som är föräldraledig eller arbetssökande har rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till kl 15.30. Denna rätt gäller inte innan skoldagen börjar eller under skollov. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2020.

***

Viktigt att söka plats på fritids inför hösten
Behöver ditt barn plats på fritidshem i höst? Ditt barn kanske börjar i förskoleklass eller har nyss flyttat hit? Då behöver du söka plats omgående för att det ska vara klart innan sommarlovet. Fritidshem gäller för barn från förskoleklass till årskurs 3. Du hittar information och en e-tjänst för ansökan  på uppsala.se.

**

På skolgården finns möjlighet till fotboll, gunga i kompisgungor, en stor och en liten klätterställning och pingisbord. På vintern åker vi skridskor på isen som brukar spolas på fotbollsplanen och pulka på kullen som ligger i anslutning till skolan. 

Vårt fritidshem har cirka 180 barn inskrivna. 
Följ oss gärna på Instagram
Webbadress:  instagram.com
Användarnamn: hagadalfritids        

Fritids har öppnar 06.30 och stänger 17.00.
Vi öppnar vid ingång B2 Ugglans fritids.
telnr 018-727 53 73

Förskoleklasser:
Sparven              08.00-16.00 (därefter så stänger fritids med övr åk)   
                        

Örnen åk 3         14.00-16.15   727 53 73 

Ugglan åk 1        14.00-17.00 727 53 85

Falken åk 2        14.00-16.15  727 53 78 

Expeditionen      07.00-15.30 727 53 70

Falkens fritids (årskurs 2)

Susanne Sjelin, Tomas Alenius,  Cecilia Jansson, Tina Johansson

Örnens fritids (årskurs 3)
Monika Nilsson, Mikael Asmussen, Tobias Johansson, Tara Said,
Annelie Hedenström (tjänstledig)

Ugglans fritids (årskurs 1)
Towe Rohlin,  Maja Arnautovic, Linus Sundbom

Sparvens fritids (årskurs Fsk)
Jenny Grehn Andersson, Niklas Stangendahl, Petra Nilsson. 

 

 

 

Uppdaterad: