Välkommen till Hågadalsskolans fritids!

Vi har fritidsverksamhet i egna lokaler. Vi har en fin skolgård som skapar lust att leka och vi är ofta i Hågadalen som ligger precis intill skolan. Vi arbetar för att tiden på fritidshemmet ska kännas trygg, stimulerande och lustfylld.

Vi har 3 fritidsavdelningar som är åldersanpassade (Örnen- åk 2,
Ugglan - åk 3 och Falken - åk 1) samt fritids för förskoleklass i egna lokaler.

På skolgården finns möjlighet till fotboll, gunga i kompisgungor, en stor och en liten klätterställning och pingisbord. På vintern åker vi skridskor på isen som brukar spolas på fotbollsplanen och pulka på kullen som ligger i anslutning till skolan. 

Vårt fritidshem har cirka 230 barn inskrivna. 
Följ oss gärna på Instagram
Webbadress:  instagram.com
Användarnamn: hagadalfritids        

Fritids har öppnar 06.45 och stänger 17.00.
Vi öppnar alltid i Ugglans fritids, ingång bredvid matsalen,
telnr 018-727 53 85.

Förskoleklasser:
Eken                    08.00-16.00  
Kastanjen           08.00-16.00   

Örnen åk 2         14.00-16.15   076-093 89 63 ingång B2

Ugglan åk 3        14.00-17.00 727 53 85 till vänster om matsalen

Falken åk 1        14.00-16.15  727 53 78  ingång B1

Expeditionen      07.00-15.30 727 53 70

Falkens fritids (årskurs 1)

Bakre raden från vänster:
Åsa Forsberg, Susanne Sjelin, Annette Stenlund, Mikael Asmussen
Främre raden från vänster:
Måns Svensson, Henrik Eriksson

Örnens fritids (årskurs 2)

Från vänster:
Cathrine Lilliesköld, Caroline Hunter, Sara Bakry Mohamed, Monika Nilsson

Ugglans fritids (årskurs 3)

Från vänster:
Petra Nilsson, Tobias Johansson, Linus Sundbom (sittande)

 

 

20 februari 2018