Välkommen till Hågadalsskolans fritids!

Vi har fritidsverksamhet i egna lokaler. Vi har en fin skolgård som skapar lust att leka och vi är ofta i Hågadalen som ligger precis intill skolan. Vi arbetar för att tiden på fritidshemmet ska kännas trygg, stimulerande och lustfylld.

I fritidshemmets undervisning utgår vi från läroplanen. Undervisningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid. Vi strävar efter att lärandet ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgår från elevernas behov, intressen och initiativ. Vi tycker också att det är viktigt att eleverna utmanas och inspireras att upptäcka aktiviteter som de inte redan känner till. Vi arbetar under läsåret periodiskt med olika teman och projekt där vi fokuserar på att utveckla olika förmågor hos eleverna. Utöver den tematiska undervisningen har vi fasta aktiviteter som utflykter, fritidsjympa, kör och fredagskul då alla elever ges möjlighet till aktiviteter tillsammans med alla avdelningar.

Vi har cirka 180 elever inskrivna i fritidshemmet. Vi är uppdelade på fyra avdelningar. Fritidshemmet öppnar 06.30 och stänger 17.00.

Sparven (förskoleklass) tfn: 018 – 727 53 79

Ugglan (årskurs 2) tfn: 018 – 727 53 85

Falken (årskurs 3) tfn: 018 – 727 53 78

Örnen (årskurs 1) tfn: 018 – 727 53 73

 

Uppdaterad: