Välkommen till Hågadalsskolans fritids!

Vi har fritidsverksamhet i egna lokaler. Vi har en fin skolgård som skapar lust att leka och vi är ofta i Hågadalen som ligger precis intill skolan. Vi arbetar för att tiden på fritidshemmet ska kännas trygg, stimulerande och lustfylld.

Vi har 3 fritidsavdelningar som är åldersanpassade (Örnen- åk 3,
Ugglan - åk 1 och Falken - åk 1) samt fritids för förskoleklass i egna lokaler.

På skolgården finns möjlighet till fotboll, gunga i kompisgungor, en stor och en liten klätterställning och pingisbord. På vintern åker vi skridskor på isen som brukar spolas på fotbollsplanen och pulka på kullen som ligger i anslutning till skolan. 

Vårt fritidshem har cirka 240 barn inskrivna. 
Följ oss gärna på Instagram
Webbadress:  instagram.com
Användarnamn: hagadalfritids        

Fritids har öppnar 06.45 och stänger 17.00.
Vi öppnar alltid i Ugglans fritids, ingång bredvid matsalen,
telnr 018-727 53 85.

Förskoleklasser:
Eken                    08.00-16.00  
Kastanjen           08.00-16.00   

Örnen åk 3         14.00-16.15   076-093 89 63 Ing bredvid matsal

Ugglan åk 1        14.00-17.00 727 53 85 ing B2

Falken åk 2        14.00-16.15  727 53 78  ingång B1

Expeditionen      07.00-15.30 727 53 70

Falkens fritids (årskurs 2)

Susanne Sjelin, Måns Svensson, Caroline Hunter, Tomas Alenius, Marwan Ghannam

Örnens fritids (årskurs 3)
Cathrine Lilliesköld, Monika Nilsson, Linus Sundbom, Mikael Asmussen, Daniel Lavén

Ugglans fritids (årskurs 1)
Towe Rohlin, Petra Nilsson, Tobias Johansson, Maja Arnautovic

 

 

Uppdaterad: