Elevråd/Matråd

På Hågadalsskolan vill vi att alla elever får möjlighet att ta ansvar och att uttrycka sina åsikter vad gäller deras utbildning och hur deras arbetsplats - skolan - ska vara utformad. Eleverna får träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Eleverna planerar även gemensamma aktiviteter och projekt.

En gång per termin anordnar elevrådet ett så kallat Matråd. Representanter från Kost & Restaurang, Eriksbergsskolans kök, Hågadalsskolans kök och elevrådet sitter då med och diskuterar frågor rörande mat och matsalsmiljö etc.

Elevrådet består av två representanter från varje klass.  Genom återkommande klassråd tar representanterna med sig klassens frågor till Elevrådet. 

Elevrådet träffas en gång i månaden och leds av skolans rektor.

Tid/plats för elevrådsmöten
åk 1-3  08.30-09.00 Matsalen
åk 4-6  09.00-09.30 Matsalen

 

Uppdaterad: