Elevråd/Matråd

På Hågadalsskolan vill vi att alla elever får möjlighet att ta ansvar och att uttrycka sina åsikter vad gäller deras utbildning och hur deras arbetsplats - skolan - ska vara utformad. Eleverna får träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Eleverna planerar även gemensamma aktiviteter och projekt.

En gång per termin anordnar elevrådet ett så kallat Matråd. Representanter från Kost & Restaurang, Eriksbergsskolans kök, Hågadalsskolans kök och elevrådet sitter då med och diskuterar frågor rörande mat och matsalsmiljö etc.

Elevrådet består av två representanter från varje klass.  Genom återkommande klassråd tar representanterna med sig klassens frågor till Elevrådet. 

Elevrådet träffas en gång i månaden och leds av skolans rektor.

Tid/plats för elevrådsmöten
åk 1-3  08.30-09.00 Matsalen
åk 4-6  09.00-09.30 Matsalen

 

Protokoll:

Elevrådsprotokoll 19-01-22 (DOCX, 56 KB)

Elevrådsprotokoll 18-12-10 (PDF, 277 KB)

Matrådsprotokoll 18-11-07 (DOCX, 18 KB)

Elevrådsprotokoll 18-10-09 (PDF, 278 KB)

Elevrådsprotokoll 18-09-14 (PDF, 280 KB)

Matrådsprotokoll 18-03-27 (DOCX, 19 KB)

Elevrådsprotokoll 18-03-01 (DOCX, 55 KB)

Elevrådsprotokoll 18-01-24 (PDF, 273 KB)

Elevrådsprotokoll 17-12-08 (PDF, 286 KB)

Matrådsprotokoll 17-11-09 (DOCX, 19 KB)

Elevrådsprotokoll 17-10-04 (DOCX, 53 KB)

Elevrådsprotokoll 17-09-05 (PDF, 280 KB)

Elevrådsprotokoll 17-06-02 (PDF, 96 KB)

Elevrådsprotokoll 17-04-27 (PDF, 32 KB)

Elevrådsprotokoll 17-03-29 (PDF, 102 KB)

Elevrådsprotokoll 17-02-28 (PDF, 103 KB)

Elevrådsprotokoll 17-01-23 (DOCX, 37 KB)

Elevrådsprotokoll 16-12-08 (PDF, 99 KB)
Matrådsprotokoll 16-11-09 (PDF, 364 KB)

Elevrådsprotokoll 16-10-11 (PDF, 315 KB)
Elevrådsprotokoll 16-09-05 (DOCX, 17 KB)

 


Matrådsprotokoll   16-04-28 (PDF, 285 KB)
Elevrådsprotokoll  16-03-01 (PDF, 235 KB)
Elevrådsprotokoll 16-01-25 (DOCX, 69 KB)

Elevrådsprotokoll   15-12-11 (DOCX, 69 KB)
Matrådsprotokoll   15-11-05 (PDF, 286 KB)
Elevrådsprotokoll  15-09-30 (PDF, 237 KB)
Elevrådsprotokoll 15-09-01 (PDF, 238 KB)

Uppdaterad: