Vår verksamhet

Hågadalsskolan är belägen i Eriksberg intill natursköna Hågadalen

Vi är en F-6  kommunal skola där nyfikenhet och utveckling ständigt är i fokus. Här arbetar vi åldershomogent.

Under skoldagen arbetar fritidspersonalen i klasserna som resurser, för att sedan finnas i fritidshemmets verksamhet under eftermiddagarna. På detta sätt följer de elevernas hela dag, vilket gynnar elevernas känsla av trygghet.

Vi har ändamålsenliga lokaler för alla ämnen. Skolan arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten. Vi vill förmedla en positiv framtidstro för alla våra elever.

Skolan har behörig personal med hög kompetens inom alla områden. Genom tydlig samverkan mellan de olika personalgrupperna erbjuder vi trygghet och kontinuitet i elevens lärande.

Elevhälsoteamet har en central roll på skolan. 

        


                                    Du är framtiden - vi är vägen
                                 * Trygghet   * Glädje  * Kunskap

 

 

Uppdaterad: