Värdegrundsarbete

Syftet med skolans värdegrundsarbete är att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde.

Skolans Värdegrundsgrupp

Lena Olsson, Lisa Linnarsson, Elin Hellerstedt, Ola
Magnusson, Tora Nyström och Malin Alenstål.


>> Plan mot diskriminering och kränkande behandling (DOCX, 59 KB) <<

Uppdaterad: