Värdegrundsarbete

Syftet med skolans värdegrundsarbete är att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde.

Skolans Värdegrundsgrupp

Lena Olsson, Lisa Linnarsson, Elin Hellerstedt, Ola
Magnusson, Anna Wahlström.


>> Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 261 KB) <<

Uppdaterad: