Värdegrundsarbete

Syftet med skolans värdegrundsarbete är att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde.

Skolans Värdegrundsgrupp

Lena Olsson, Lisa Linnarsson, Elin Hellerstedt, Ola
Magnusson, Anna Wahlström och Cajsa Briggsta.


>> Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 261 KB) <<

Uppdaterad: