Idrott/Musik/Slöjd

Från vänster:
 Karin Fallgren Rende (Musik) Kenth Williamsson (Slöjd), och Tora Nyström (idrott - slutat), Ny idrottslärare: Rahim Najafi


Idrottslärare Tora Nyström
                       Telefonnr: 018-727 53 77
                       Idrottens hemsida

Musiklärare
  Karin Fallgren Rende
                       Musikens hemsida

Träslöjdslärare Kenth Williamsson

Syslöjdslärare Marit Rehn

 

Uppdaterad: