Idrott/Musik/Slöjd/Moderna språk/HKK


Idrottslärare  Vakant
                       Telefonnr: 018-727 53 77
                       Helena Jansson (årskurs 2-6)
                       Ola Magnusson (årskurs 1)
                    

Musiklärare
  Veronica Slettebakk
                      

Träslöjdslärare Kenth Williamsson
                           Christoffer Svenske

Syslöjdslärare Marit Rehn

Hemkunskapslärare  Katarina Isberg
                                      Annicka Baum

 

Moderna språk:
Tyska                            Erik Skog
Franska                        Christina Wikman
Spanska                       Stefan Ebenfelt 

 

 

Uppdaterad: