Idrott/Musik/Slöjd/Moderna språk/HKK

Idrottslärare                
Telefonnr: 018-727 53 77
Helena Jansson (årskurs 1, 3-6)
Ola Magnusson (årskurs 2)
                    
Musiklärare
Veronica Slettebakk                 

Träslöjdslärare 
Policarpio Hamberg Bernestedt
Christoffer Svenske

Textilslöjdslärare
Marit Rehn
Liisa Bertilsköld 

Hemkunskapslärare
Milan Kapuran 
Annicka Baum

Moderna språk:
Tyska                            Annika Winquist
Franska                        Christina Wikman
Spanska                       Stefan Ebenfelt 

 

 

Uppdaterad: