Skolans ordningsregler

 • På vår skola bryr vi oss om varandra och visar hänsyn mot alla, både barn och vuxna
 • Vi är rädda om skolans och varandras saker
 • Vi ser till att det är rent och snyggt omkring oss
 • Vi kommer i tid till lektionerna
 • Vi går ut på rasterna om inte annat meddelas
 • Vi lämnar inte skolgården utan lärares tillstånd
 • Vår skola har godis- och nötförbud
 • Vi spelar fotboll på fotbollsplanen och landbandy på därför avsedd plats
 • Att cykla, åka skateboard, sparkcykel eller rollerblades är tillåtet endast efter skoldagen, kl 17.30
 • På skolan kastar vi inte sten, snöbollar eller andra föremål
 • Elevernas mobiltelefoner ska vara avstängda under hela skoldagen. Behöver man ringa så ber man sin lärare om lov
 • På vår skola har vi ett vårdat språk
 • Vi är rädda om naturen i skolområdet

Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling - därför ingriper vi vid alla former av konflikter. Om skolans ordningsregler bryts följs det upp genom samtal i olika former.

                                       .

 

Uppdaterad: