Skolans ordningsregler

Ordningsregler för Hågadalsskolan läsåret 2022-2023

På vår skola bryr vi oss om varandra och visar hänsyn mot alla, både barn och vuxna. Vi använder ett vårdat språk.

Vi kommer i tid till lektionerna och samlingar på fritids.

Mobiltelefoner lämnas avstängda i fritidslokalen och hämtas ut vid hemgång. Kommunikation mellan föräldrar och elever sker via fritids-hemmets telefon. 

Vi går ut på rasterna.

Vi lämnar inte skolgården.

Vi är rädda om skolans saker både utomhus och inomhus.

Vi leder cyklar och andra åkdon på skolgården.

Vi kastar inte snöbollar eller andra föremål.

Vi leker med pinnar utanför skolgården. 

Vi har godisförbud.

Alla former av nötter är förbjudna. 

* *

Om skolans ordningsregler bryts följs det upp genom samtal i olika former.
1. Samtal mellan personal och elev
2. Vårdnadshavare informeras av skolan


                                       .

 

Uppdaterad: