Skolans ordningsregler

Ordningsregler för Hågadalsskolan läsåret 2021-2022

På vår skola bryr vi oss om varandra och visar hänsyn mot alla, både barn och vuxna. Vi använder ett vårdat språk.

Vi kommer i tid till lektionerna och samlingar på fritids.

Vi går ut på rasterna.

Vi lämnar inte skolgården.

Vi har godis- och nötförbud.

Mobiltelefoner lämnas i klassrummet och hämtas ut vid skoldagens slut. Vi har inga mobiler på raster, i grupprum och andra lokaler på skolan.

Mobiltelefoner lämnas i fritidslokalen och hämtas ut vid hemgång. Kommunikation mellan föräldrar och barn sker via Fritidshemmets telefon.

Vi cyklar eller åker andra åkdon endast före och efter skoldagen dvs innan kl 06.45 och efter 17.30.

På skolan kastar vi inte sten, snöbollar eller andra föremål.

Elevernas mobiltelefoner skall vara avstängda under hela skoldagen. Behöver man ringa så ber man sin lärare om lov.

Om skolans ordningsregler bryts följs det upp genom samtal i olika former.

Samtal mellan personal och elev.

Vårdnadshavare informeras av skolan.                                       .

 

Uppdaterad: