Ledning och administration

Hågadalsskolan                   
Besöksadress:  Granitvägen 14C, 752 43 Uppsala
Postadress:       753 75 Uppsala 
webbadress:      https://hagadalsskolan.uppsala.se/ 

Telefon:              018-727 53 70 exp

Rektor                 Mona Granqvist                               018-727 53 71

Bitr rektor           Lena Olsson                                     018-727 57 87

Administratör      Yvonne Thorell                                018-727 53 70

Öppettider expedition:  07.00 - 15.30

   

Uppdaterad: