Skolhälsovård

Skolsköterska            Lisa Linnarsson                        018-727 53 72

Skolpsykolog             Simon Skaaret                           0725-93 37 50
                                   (är på skolan måndagar och torsdagar)

Logoped                     Kajsa Pettersson

                                                                 


Uppdaterad: