Skolsköterska


Jag heter Lisa Linnarsson
 och är skolsköterska på Hågadalsskolan.

Jag finns på skolan måndag - fredag och du kan nå mig på telefonnummer 018-727 53 72, via e-post lisa.linnarsson@uppsala.se eller genom att lämna en hälsning i postfacket.

Skolläkare är Helena Salonen Ros, skolläkartiden är främst avsedd för elever med skolrelaterade problem. Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan.

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barns och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälso-undersökningar, hälsosamtal, hälsoundervisning och vaccinationer.
I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2 och 4.  (se basprogram).

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt. Medgivande från vårdnadshavare krävs för utlämnande av information om enskild elevs hälsotillstånd till övrig personal.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare själv kontaktar skolsköterskan och/eller läraren om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet. Informera husmor om ditt barn har matallergi eller specialkost.

Välkomna!

Uppdaterad: