Vår Skola

                        

Hågadalsskolan byggdes 1967 och idag har vi drygt 385 elever från förskoleklass till år 6. Skolan har åldershomogena klasser.

Ansökan om skolplacering sker via Mitt Skolval.

¤ Skolan
 Vi är en kommunal skola där nyfikenhet och utveckling ständigt är i fokus. Här arbetar vi ålderhomogent och vi har klasser från förskoleklass till och med år 6. Vi har ändamålsenliga lokaler för alla ämnen. Skolan arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten. Vi vill förmedla en positiv framtidstro för alla våra elever.

¤ Fritids F-3
Vi arbetar för att tiden på fritidshemmet ska kännas trygg, stimulerande och lustfylld.

¤ Fritidsklubb 4-6
Eleverna erbjuds plats i lokaler nära skolan,  Eriksbergs fritidsklubb  alternativt Disponentvillan i Ekeby.

¤ Personal
Skolan har behörig personal med hög kompetens inom alla områden. Genom tydlig samverkan mellan de olika personalgrupperna erbjuder vi trygghet och kontinuitet i elevens lärande. Elevhälsoteamet har en central roll på skolan.

¤ Kunskap
Skolan präglas av goda resultat. Genom höga förväntningar och tydliga mål ger vi varje elev förutsättningar att lyckas utifrån sin förmåga.

¤ Trygghet
Vi har hög trivsel bland elever och personal. All personal tar ansvar och arbetar aktivt tillsammans med eleverna för en trygg, kreativ och positiv miljö. Skolans Värdegrundsgrupp träffas regelbundet. Den arbetar förebyggande och leder skolans likabehandlingsarbete.

¤ Miljö
Skolan är belägen intill natursköna Hågadalen som erbjuder rika möjligheter till utevistelse både sommar- och vintertid.

¤ Samverkan
Tillsammans samverkar personal, elever och vårdnadshavare för elevernas lärande och utveckling.