Förskoleklasser

Föräldramöte kommer att vara onsdagen den 19 augusti kl 18.00 i matsalen.

Besök oss gärna i förskoleklass:   Tryck här för att se på filmen
I denna film så kommer du få hälsa på de som jobbar i förskoleklass och fritids.

* * *

Förskoleklasserna på Hågadalsskolan arbetar utifrån både förskolans och skolans läroplaner. Verksamheten lyder under LGR11.

Skolan ligger vid Hågadalen med natur och skog som utemiljö.

Vårt fokus ligger på:

  • Språkutveckling med läs- och skrivutveckling (Bornholmsmodellen)
  • Matematik både inomhus och utomhus
  • Skapande verksamhet - bild, drama, musik
  • Idrott
  • Natur och miljö
  • Leken - inomhus och utomhus
  • IT - Ipads med lärprogram - Blogg

Vi arbetar till en del tematiskt utifrån elevernas intresse och kunskaper.

                                     

Uppdaterad: