Frånvaroanmälan

Telefonnummer: 0515-777 601   Obs. I nuläget så är det endast heldagsfrånvaro

Kom ihåg att sjukanmäl ditt barn varje dag. 

Vid anmälan del av dag så ringer man till expedition, 018-727 53 70.
Vid lov så ringer man direkt till fritidsavdelningen på telnr 018-727 53 79.

Läs mer: Riktlinjer frånvaro och ledighet (PDF, 559 KB)

Uppdaterad: