Informationsmöte bliv förskoleklass HT16

Plats: Matsalen Hågadalsskolan

27 april

Tid: 18:30– 20:00

Inbjudan till informationsmöte bliv förskoleklass HT16.