Fritids stängt

Plats: Hågadalsskolan

10 juni

Skola/fritids har stängt hela dagen. Detta är en studiedag för all personal.