Föräldraförening styrelsemöte

Plats: Hågadalsskolans matsal

22 september

Tid: 19:00– 00:00

Nystart för föräldraföreningen!
Styrelsen hälsar alla vårdnadshavare välkomna till ett extra föreningsmöte. Kom och hjälp till oss
oss att bygga en aktiv förening och delge dina tankar kring vilka områden föreningen ska jobba med framöver.