Elevråd

Plats: Ugglans fritids

29 mars

Tid: 08:30– 09:30

Lågstadiet  08.30 - 09.00
Mellanstadiet 09.00 - 09.30