Elever slutar kl 12.00

24 maj

Alla elever får kompensatonsledigt från kl 12.00 för Skolans kväll.

Fritids och fritidsklubb öppnar kl 12.00.