Skolval öppnar

Plats: Ebarnungdom

Startar: 15 januari
Slutar: 31 januari

Information går ut till alla vårdnadshavare som ska söka från centralt håll, Antagningsenheten.