Skolfotografering

Plats: Gymnastiksalen

6 september

På skoltid så tar vi klassfoton på samtliga årskurser.

Porträttfoton är frivilligt och sker på fritidstid. Vårdnadshavare får själva se till att eleven kommer
skolfotografen som ska vara i gymnastiksalen.
Brev kommer att skickas hem till alla via Temaklassfoto.

Årets elevkatalog kommer att vara samma pris som förra året 59 kr/st.