Pedagogisk eftermiddag

Plats: Hågadalsskolan

9 mars

Tid: 13:00– 00:00

Allla elever slutar kl 13.00 och fritids och fritidsklubben tar över.