Lovdag

Plats: Alla elever

30 september

Tid: 08:00– 00:00

Denna dag är en lovdag och endast fritidshem och fritidsklubb är öppet.

Vänligen meddela fritids eller klassläraren om ditt barn INTE ska gå på fritids.