Föräldramöte bliv förskoleklass

Plats: Matsalen

10 maj

Tid: 18:30– 00:00

Välkomna till föräldramöte!

Detta gäller vårdnadshavare som har barn som ska börja i förskoleklass
till hösten 2017.

Lokal:  Matsalen
Kl:       18.30