Elevråd

Plats: Skolans matsal

11 oktober

Tid: 08:30– 00:00

Elevrådet har möte i matsalen.

Åk 1-3    08.30 - 09.00
Åk 4-6    09.00 - 09.30