Föräldraföreningen

blobid0.png

Hågadalsskolans föräldraförening

Du som har barn i Hågadalsskolan är automatiskt medlem i föräldraföreningen.

Föräldraföreningen har som syfte att verka för:

- kontinuerlig dialog och goda relationer mellan föräldrar, skolledning och personal - en trygg skolmiljö
- att elever ska trivas i skolan

Föräldraföreningens styrelse träffar rektor och en representant för personalen omkring sex gånger per år.

Bidrag till föräldraföreningen är frivilligt, men desto fler som ger desto mer kan föreningen fortsätta ge bidrag till utflykter, seminarier och andra projekt.
Det rekommenderade bidraget för innevarande läsår är 100 kronor och betalas in på
postgiro  13 99 535-2.

Har du frågor kring skolan eller vill bidra med något är du varmt välkommen att höra av dig per mail:
Epostadress:  hagadalsff@gmail.com

Styrelse

Kom gärna med i styrelsen!

Ordförande  Anja Castensson (073-052 36 03)
Ord ledamot/sekreterare  Weronika Axelsson Linkowski (072-210 00 68)
Ord ledamot/kassör Lina Liljeholm (070-879 59 40)
Ord ledamot  Anna Davour

 

Protokoll från möten

Årsmöten och Stadgar

Verksamhetsberättelse

Seminarier

 

 

 


                                          

Uppdaterad: