Föräldraföreningen

Hågadalsskolans föräldraförening
Föräldraföreningen är ett samarbetsorgan gentemot skolan. Föräldraföreningens styrelse träffar rektor och en representant för personalen ca 6 gånger per år.

Föräldraföreningen har som syfte att verka för: - kontinuerlig dialog och goda relationer mellan föräldrar, skolledning och personal - en trygg skolmiljö - att elever ska trivas i skolan

Du som har barn i Hågadalsskolan är automatiskt medlem i föräldraföreningen. Bidrag till till föräldraföreningen är frivilligt.

I år (2018) kommer de frivilliga bidragen bland annat att användas till: 
bidra till åk3 och åk 6:s traditionella utflykter

Det rekommenderade bidraget för innevarande läsår är 100 kronor och betalas in på postgiro 13 99 535-2. Extra bidrag mottages förstås.

IHar du frågor eller vill bidra med något är du varmt välkommen att höra av dig.

Styrelse
Ordförande
: Britta Engquist (0730-41 99 20)
Ord ledamot / Vice ordf Anja Castensson (0730-52 36 03)
Ord ledamot / sekreterare Weronika Axelsson Linkowski (0722-100068)
Ord ledamot / kassör Linja Liljeholm (0708-79 59 40)
Ord ledamot Susanne Näslund (0733-88 33 02)
Suppleant: Klara Fisher (0701-52 34 79) 
Suppleant: Emma Dahlin Haglund (0731-00 25 35)


Epostadress: hagadalsff@gmail.com

Föreningens stadgar

https://drive.google.com/file/d/0B3W_CrJpd_uxNnN2S0FUOC1vbzg/view?usp=sharing

Årsberättelser

https://drive.google.com/folderview?id=0B3W_CrJpd_uxfk54TnlvX3AyYVBFOWlqOHVLdTZxUEtHdUpNeWN5SlJqM19CWDdfMVg3aHc&usp=sharing

Mötesanteckningar

https://drive.google.com/folderview?id=0B3W_CrJpd_uxfkFIaFNFTEc5M3c3d1FWdlZocm1RdHBBdVE0LVpQUUdjdGtNZjNoeGMwS1U&usp=sharing


 

Uppdaterad: