Skolpsykolog

 

Jag heter Kia Jabbari och är skolpsykolog på Hågadalsskolan.
Jag ingår i skolans  elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska och specialpedagoger/lärare.

Skolpsykologens uppdrag är att bidra till elevhälsan med sin omfattande kunskap om barns psykologiska och kognitiva utveckling bland annat genom att:

  •  Ge stöd, råd och vägledning till elever, föräldrar och skolpersonal.
  •  Erbjuda bedömningssamtal/samtal gällande elever som av någon anledning mår dåligt. Det kan handla om ångest, depression, självskadebeteende, mm. Jag tar då ställning till vilka insatser som behövs och hjälper till med eventuell vidare remittering till externa instanser.
  •  Göra psykologutredningar och utvecklingsbedömningar med rekommendationer och åtgärdsförslag gällande frågeställningarna inlärningssvårigheter, dyslexi, koncentrationssvårigheter eller samspelssvårigheter. De genomförs endast efter samråd med både föräldrar och skolpersonal.
  •  Genomföra vid behov kris- och konflikthantering både individuellt och i grupp.

Psykologen arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretessbestämmelser och har tystnadsplikt.

Jag finns på skolan två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) mellan kl 08.00-16.30. Fredagar efter överenskommelse. Det går bra att ringa mig på  0708-56 37 45 eller mejla kia.jabbari@uppsala.se eller titta förbi mitt rum om du har frågor eller funderingar.

Bästa hälsningar

Kia Jabbari

Uppdaterad: