Pedagogisk eftermiddag

5 april

Alla elever slutar kl 13.00 denna dag.  Fritids och fritidsklubb öppnar kl 13.00.