Pedagogisk eftermiddag

Plats: Hågadalsskolan

19 januari

Tid: 13:00– 00:00

Samtliga elever på skolan slutar kl 13.00.  Fritids har öppet från 13.00 likväl fritidsklubben.