Julavslutning

21 december

Tid: 08:00– 12:00

Eleverna har skoltid fram till kl 13.00.  Elever och personal kommer att

ha gemensam lunch och därefter så slutar eleverna. Fritids tar vid efter

skolans slut.