Föräldramöten Förskoleklasser

Välkomna till föräldramöte Eken och Kastanjens förskoleklass

Eken / Kastanjen:  kl 18.30 - 20.00 i matsalen.