Föräldramöte år 3 och 4

4 september

Tid: 18:00– 00:00

Välkomna till föräldramöte år 3 och 4

År 3 samlas i matsalen kl 18.00 - 19.00

År 4 samlas i klassrummen kl 18.30 - 19.30