Elevråd

Plats: Hågadalsskolan, matsalen

6 april

Tid: 08:30–00:00

Elevråd för låg och mellan.