Elevråd

Plats: Hågadalsskolan, matsalen

1 mars

Tid: 08:30– 00:00

Elevråd för låg och mellan.