Elevråd

Plats: Hågadalsskolan, matsalen

25 januari

Tid: 08:30– 00:00

Första terminens elevråd. Tider enligt tidigare schema för låg och mellan.