Skola / fritids stängt

Plats:
Studiedag för personal

Datum:
9 januari

Startar: 08:20
Slutar: 23:00

9 januari 2017 så är hela skolan stängd, även fritids.

Hela personalstyrkan har studiedag.