Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11

Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdgrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.
Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.

Läs mera LGR11 (PDF, 5 MB)

22 september 2016