Ledning och administration

Hågadalsskolan                   
Besöksadress:  Granitvägen 14C, 752 43 Uppsala
Postadress:       753 75 Uppsala 
webbadress:      www.hagadalsskolan@uppsala.se 
E-post:                hagadalsskolan@uppsala.se

Telefon:              018-727 53 70
Faxnr:                 018-727 80 30

Rektor                 Mona Granqvist                               018-727 53 71

Bitr rektor           Lena Olsson

Administratör      Yvonne Thorell                                018-727 53 70

Öppettider expedition:  07.00 - 15.30

Helena Oltner, Krister Lundahl, Åsa Kronosjö Ljungberg, Mona Granqvist
Kia Jabbari, Lisa Ekblom, Lisa Linnarsson, Yvonne Thorell

22 september 2016