Värdegrundsarbete

Syftet med skolans värdegrundsarbete är att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde.

Skolans Värdegrundsgrupp

Lisa Linnarsson, Elin Hellerstedt, Ola
Magnusson, Tora Nyström och Malin Alenstål.


>> Plan mot diskrimering och kränkande behandling (PDF, 365 KB) <<

22 september 2016