År 1-3

Årskurs 1Övre raden från vänster:
Henrik Eriksson, Annette Stenlund, Susanne Sjelin, Marie Adolfsson (Lär1B), Måns Svensson
Undre raden från vänster:
Helén Smith (Lär1A), Victoria Moraeus (Lär1C), Elin Hellerstedt

Årskurs 2

Från vänster:
Karin Mattisson (Lär2A), Monika Nilsson, Sara Bakry Mohamed, Cathrine Lilliesköld, Ulrika Häggström (Lär2B)

Årskurs 3

Övre raden från vänster:
Linus Sundbom, Åsa Forsberg, Petra Nilsson, Ola Magnusson (Lär3B),
Lotta Sellberg (Lär3A), Tobias Johansson, Elina Andersson (Lär 3C).

22 september 2016