År 1-3

Årskurs 1
1A    Helén Smith, klasslärare
1B    Marie Adolfsson, klasslärare
1C    Victoria Moraeus, klasslärare

Årskurs 2
2A    Karin Mattisson, klasslärare
2B    Ulrika Häggström, klasslärare

Årskurs 3
3A    Lotta Sellberg, klasslärare
3B    Ola Magnusson, klasslärare
3C    Vakant

22 september 2016