Fritidsavd/fritidsklubb

Hågadalsskolans fritidsavdelningar:

Vi öppnar 06.45  på Ugglan (Ingång bredvid matsal).
Telefonnummer 727 53 85.

Falken åk 1                    14.00-17.00      076-920 60 74  Ing B1, till vänster
                              

Örnen  åk 2                    14.00-17.00     727 53 78    Ingång B2, till vänster


Ugglan
åk 3                    14.00-17.00     727 53 85  till vänster om matsalen


Expeditionen
                   07.00-15.30     727 53 70


 * * *

Eriksbergs Fritidsklubb: 
Fritidsklubben är under Kultursförvaltningen / Fritids Västra

Marie Isacsson, enhetschef, 018-727 54 34
Kerstin Fredriksson, fritidsledare, 018-727 53 67

Läs mera om fritidsklubben 

22 september 2016