Fritidsavd/fritidsklubb

Hågadalsskolans fritidsavdelningar:

Vi öppnar 06.45  på Ugglan (Ingång bredvid matsal).
Telefonnummer 727 53 85.

Falken åk 1                    14.00-17.00      018-727 53 78  Ing B1, till vä
                              

Örnen  åk 2                    14.00-17.00      076-093 89 63 Ingång B2, till vä


Ugglan
åk 3                    14.00-17.00     727 53 85  till vänster om matsalen


Expeditionen
                   07.00-15.30     727 53 70


 * * *

Eriksbergs Fritidsklubb: 
Fritidsklubben är under Kultursförvaltningen / Fritids Västra
018-727 53 67

Vi som jobbar heter Rhon Khan, Sara Ghofran och Amanda Bodin.

Läs mera om fritidsklubben 

Marie Isacsson, enhetschef, 018-727 54 34

22 september 2016