Elever slutar kl 13.00

24 maj

Tid: 13:00– 00:00

Kompensationsledigt för Skolans kväll

Alla elever slutar kl 13.00. Fritids och fritidsklubb har öppet från kl 13.00.