Rektor

Vi strävar efter hög måluppfyllelse i hela vår verksamhet, som består av förskoleklass, skola och fritidshem. Vår bärande idé är individens optimala utveckling i grupp. Hågadalsskolan ska erbjuda stöd, utmaningar och progression för alla elever. Att skapa förutsättningar för trygghet, trivsel, delaktighet och inflytande är grundläggande i denna strävan. Vår skola ska vara en trygg skola där elever och personal utvecklas och trivs!

Föräldrars delaktighet och inflytande är viktiga utgångspunkter i vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med Hågadalsskolans föräldraförening, som vi träffar regelbundet. Vi vill gärna att föräldrar hör av sig till oss, inte minst när det gäller eventuella brister i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med klagomål och ser det som ett effektivt sätt att arbeta för en högre kvalitet och bättre måluppfyllelse.

Uppdaterad: