Rektor

Vi strävar efter hög måluppfyllelse i hela vår verksamhet, som består av förskoleklass, skola och fritidshem. Vår bärande idé är individens optimala utveckling i grupp. Hågadalsskolan ska erbjuda stöd, utmaningar och progression för alla elever. Att skapa förutsättningar för trygghet, trivsel, delaktighet och inflytande är grundläggande i denna strävan. Vår skola ska vara en trygg skola där elever och personal utvecklas och trivs!

Föräldrars delaktighet och inflytande är viktiga utgångspunkter i vårt arbete. Vi vill gärna att föräldrar hör av sig till oss, inte minst när det gäller eventuella brister i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med klagomål och ser det som ett effektivt sätt att arbeta för en högre kvalitet och bättre måluppfyllelse.

Uppdaterad: