Välkommen till en ny termin och läsår!

Alla nya och gamla elever hälsas välkomna till Hågadalsskolan!

Bildresultat för skolstart

 

Måndagen den 21 augusti kl 08.15 så ringer det in. Alla elever slutar kl 13.00 och därefter så tar fritids alt fritidsklubben över.

Alla hälsas välkomna till det nya läsåret.

Vi har några nya ansikten bland personalensom vi också hälsar välkommen:

Bitr rektor Lena Andersson
3A  Lotta Sellberg
3C  Elina Andersson
Resurs/fritds  Linus Sundbom

 

Vi syns på måndag!

10 augusti 2017