Till bliv elever/vårdnadshavare hösten 2018

Lite datum att anteckna i era kalendrar

Bliv sex-åringar - förskoleklass
Inskolning och skolstart den 20/8 - 21/8. Tider kommer på informations-
mötet.

Informationsmöte den 8/5, kl 18.30 - 19.30.

Till alla nya elever/vårdnadshavare:

Karuselldag - besök med förälder-barn  22/5, kl 09.00 - 10.00. Inbjudan
kommer ut senare.

Hågadalsskolans kväll den 16/5, kl 17.00 - 19.00. Då skolans elever anordnar loppis, korvförsäljning olika aktiviteter.

15 mars 2018