Skolfotografering

Exakta Foto AB kommer att fotografera våra elever i år med.

Tider: 13/9 - 14/9

Mera exakt tid och dag kommer att komma från klasslärarna.

Porträttfotografering ligger på fritidstid från 14.15 - 17.00.

Det är vårdnadshavarna som har ansvaret för att följa med sitt barn till fotografen gällande porträttfotograferingen.

29 augusti 2018