Scheman för alla klasser

Här finns scheman till alla klasser.

Via länken så går det att välja den klass som ert barn går i och få fram klasschema.

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/uppsala.skola24.se/Hågadalsskolan%20F-6/class/1A/

Yvonne
Skoladministratör

20 september 2019