Rektorsbrev december

Till alla vårdnadshavare på Hågadalsskolan

Julavslutning

December månad och på söndag tänder vi det tredje ljuset i advent. Höstterminen 2017 är snart slut och vi planerar för julavslutningen som sker på torsdag den 21 december. Skoldagen börjar som vanligt kl. 8.20, därefter arbetar klasserna med olika aktiviteter under förmiddagen. Alla elever och all personal äter gemensam lunch innan skoldagen är slut kl. 12.00. Vi kommer under förmiddagen att ha en gemensam julavslutning i två omgångar i vår idrottssal. en avslutning för åk F-3 och en för åk 4-6. På grund av platsbrist har vi tyvärr inte möjlighet att bjuda in vårdnadshavare till denna avslutning.

För de elever som inte går hem vid lunch är fritids och fritidsklubben öppna.

Nationella prov/ledighet

Under våren kommer åk 3 och åk 6 att ha nationella prov. I åk 3 är det i ämnena matematik och svenska och i åk 6 engelska, matematik och svenska.

För åk 3 kommer proven att göras under en tidsperiod mellan den 13/3 till den 18/5.

För åk 6 ska proven genomföras på bestämda datum:

-Svenska den 6 och 8 februari.

-Matematik den 10 och 12 april.

-Engelska den 2 och 4 maj.

Om man tänkt söka ledigt för sitt barn någon eller några dagar under våren så ber vi att man, i största möjliga mån, ska undvika önskemål om ledighet under provperioden. Kontakta klassläraren för samråd.

Personalförändringar

Vill informera om en förändring i organisationen till vårterminen. Anna Lena Roberts slutar och ersätts av Cajsa Briggsta i klass 5B.

Biltrafik förbjuden

Scoutstugan är riven och mer yta har frilagts men det är fortfarande inte tillåtet att köra ner på gång- och cykelvägen för att lämna/hämta barn eller parkera. Det är era barns och våra elevers säkerhet till och från skolan vi måste tänka på.

Terminsbetyg för år 6

Terminsbetygen för sexorna kommer att skickas hem per post.

Vårterminen

Nästa termin startar tisdagen den 9 januari då vi läser enligt schemat.

Måndagen den 8 januari är fritids stängt för planering.

 

Avslutningsvis vill vi tacka er föräldrar för ett gott samarbete under denna termin. Vi hoppas att ni alla får en riktigt skön julledighet tillsammans!

                       

God Jul och Gott Nytt År

Önskar

Mona och all personal på Hågadalsskolan

 

 

 

15 december 2017